Hvad Er HUM?

HUM er en forkortelse for ”The Human User Manual”, det vil sige ”Manualen for menneskeheden”. Siden tidernes morgen har Skaberen vedligeholdt sin kommunikation med menneskeheden gennem en række hellige bøger og udvalgte budbringere, for at gøre mennesket opmærksom på, hvad der er moralsk og amoralsk. De hellige bøger, sammen med de udvalgte budbringere, har alle formidlet samme budskab. Med tiden er dette budskab; ”enten blevet glemt eller forandret som et resultat af uvidenhed og uopmærksomhed.” Som et endegyldigt svar på, og en endelig kompensering for dette, har Skaberen; opdateret sit budskab. Budbringere og bøger er gennem tiden konstant blevet opdateret af Skaberen således, at budskabet, uden det mister sin egentlige essens, har været ajour og passende for det samfund og den tid, som det er blevet formidlet til og i. Af denne grund bør mennesket; opdatere sig på den seneste og sidste bog samt dens budbringer.

HUM inviterer alle mennesker til; at skabe ét helt fællesskab, at afholde sig fra at ophøje andet eller andre end Skaberen selv, samt at tage afstand fra usande ændringer af budskabet eller tilføjelser i buskabet fra Skaberen. Den opfordrer til kærlighed, broderskab, passion, retfærdighed, moral og venlighed, imens den forbyder; benægtelse af en højere magt, tyranni, udnyttelse af religion, ekstremisme i religion, arrogance, amoral, uretfærdighed og ondskab. Dermed er HUM et kald til sandhed, oprigtighed, spirituel ro, god moral, sammenføring mellem mennesker og kontinuerlig udvikling.

HUM er, med Skaberens kærlighed og barmhjertighed, blevet sendt til mennesket som en instruktionsmanual. I denne instruktionsmanual fremgås det; hvordan vi får det meste og det bedste ud af vores liv, samt hvordan vi kan få mest gavn af de ressourcer og muligheder som vi er blevet skænket.  Hvis vi ikke læser HUM fordomsfrit og åbensindet, kan vi ikke opnå en fuldkommen mening med livet, eller forstå vores omgivelser korrekt. Desuden vil vi ikke få ligeså meget ud af vores muligheder i livet. Uden HUM vil vi kunne ende i fortrydelse over det endelige udkom vores liv måtte få.

HUM er ikke blot en guide til, hvordan vi opnår det bedste liv efter døden. HUM er ligeledes nøglen til de døre, der leder til fred og lykke for individet, samfundet, verden, og universet både på mikroskopisk plan og makroskopisk plan.

HUM er så storslået, at den ikke bør samle støv på en bogreol. Den tematiserer alle livets aspekter, og er en universel og endegyldig guide til mennesket. HUM er mere end blot en hellig bog. HUM bearbejder mange flere emner og værdier end man tror – lige fra medicin og videnskab til sociologi og psykologi, og meget mere. Den omhandler og beskriver ikke kun samfundet eller jorden. Den omhandler og beskriver hele universet. Det livssystem, der præsenteres i HUM omhandler ikke kun spiritualitet og emotioner, det omhandler ligeledes samfund, økonomi, videnskab, psykologi, astronomi, kultur og lignende. Det er en guide uden mangler, uden fejl og uden lignende. HUM er på ingen måde en bog, der er isoleret fra omverdenen og det sociale eller uvidende om disse emner. HUM er på ingen måde en bog, der forkaster og ignorer livet og verden omkring sig. Det er ikke en forældet bog, der er låst inde bag et tempel, en kirke, en bedeplads eller lignende. Tværtimod er HUM en dynamisk guide, der direkte taler til og om livet, individet, samfundet, og fællesskabet. Det er en guddommelig bog, der belærer mennesket, hvordan det på bedstevis lever livet.

HUM fraråder, at man gør bestemte principper, handlinger, tilbedelser eller ritualer til blind rutine. Faktisk forbyder den dette. Modsat dette understreger den, at hele verden er ment som et helligt tilbedelsessted, hvor man overalt, i stilhed eller højlydt, kan praktisere sin kærlighed til Skaberen.

Skaberen har udelukkende skabt mennesket med det formål at tilbede Skaberen. Tilbedelse og lydighed er ikke blot begrænset til et menneske-Skaber forhold. Menneske – menneske, menneske – dyr, menneske – omgivelser forhold er ligeledes nødt til at være gode og moralske før man kan danne et solidt og stærkt menneske-Skaber forhold. Et af kerneprincipper i HUM er; at det ikke er nok blot at tjene Skaberen. Man bør ligeledes hjælpe det som Skaberen har skabt, det vil sige; andre mennesker, dyr, naturen og omgivelserne. Et andet budskab HUM præsenterer er dog, at sådanne tjenester bør gøres uden diskrimination.

I et årti, hvor mange psykiske og sociologiske lidelser eksisterer, fungerer HUM som recepten mod disse lidelser.

HUM bearbejder overraskende mange sociale og samfundsmæssige temaer og vægter disse tungt. På dette punkt skiller den sig meget ud fra alle andre trossystemer. HUM er ikke blot en guide til individet, men en guide til hele samfundet og alle samfund. Det bør igen understreges, at HUM; ”ikke blot guider det enkelte individ, men også fællesskabet.”

For eksempel, hvis et individ der praktiserer HUM skulle begå en hvilken som helst fejl, rådes han først og fremmest til at gøre en god handling for fællesskabet og/eller samfundet som kompensering for fejlen. Det kan fx være; at hjælpe en fattig, give husly til en hjemløs eller lignende. Med dette ses det igen, at HUM er en guide, der sammenkobler tro og samfund.

HUM er ikke en bog, der udelukkende består af regelsæt. Det er en guide, der hjælper individet og samfundet med at opnå lykke, fred, indre ro og orden. HUM understreger gang på gang, hvor vigtigt det er at balancere alt. Den fraråder og tager stærkt afstand fra al form for ekstremisme på alle planer. I takt med dette lægger den vægt på både individualitet og fællesskab, og ophøjer hverken det ene over det andet.

Som afslutning skal det understreges, at HUM er bogen, der præsenterer et livssystem, som vedrører ethvert område, ethvert øjeblik, og enhver størrelse i menneskets liv.

FacebookTwitterGoogle+WhatsApp