Enhed

Gennem hele menneskehedens eksistens har Skaberen udvalgt ekstraordinære mennesker som budbringere. Deres hovedopgave har været at skulle informere alle om eksistensen af én Skaber.

Tilbedelse og lovprisning er ikke begrænset til mennesker alene, tværtimod tilbeder og lovpriser alle organismer deres eneste Skaber. Alt lige fra, hvad vi kan se med det blotte til, hvad vi ikke kan se, lovpriser Skaberen. Det budskab som fremhæves i The Human User Manual (HUM) er; at blandt menneskerne har Skaberen udvalgt bestemte repræsentanter, som kan guide sine medmennesker, samt minde os om, at Skaberen er af éntal, og at man til ingen tid bør ophøje noget eller nogen over Skaberen. Budbringernes opgave har til enhver tid være; at invitere hele menneskeheden til at søge den eneste Skabers tilfredsstillelse.