Familien

Siden tidernes morgen, er ægteskabet blevet accepteret som det naturligt gældende familiebånd. For menneskehedens overlevelse er ægteskabet en nødvendighed, da det danner et fundament for familien. Derimod betragtes homoseksualitet, utroskab, utugt og cølibat for at være imod menneskets egentlige biologiske natur.

Femininitet og maskulinitet er to fysiske karakteristika som forekommer hos de to eksisterende køn. HUM understreger at mænd og kvinder finder fred i hinanden, og er afhængige af hinanden. Det emotionelle bånd mellem en mand og kvinde udtrykkes således: ”Skaberen har skænket et bånd af kærlighed og sympati imellem jer”. Ægteskab er en absolut nødvendighed for at finde kærlighed og lykke, og for at vedvare menneskets eksistens. Ligeledes er ægteskabet en nødvendighed for at etablere et sundt samfund.