Miljø

Ethvert  menneske kommer til jorden i et bestemt miljø når det bliver født, og lever til at starte med, i det miljø som det er blevet født ind i.  Et menneskes allerførste miljø, altså det miljø hvori det fødes (ie. Europa, Afrika o.l), udvælges af Skaberen. Mennesket er uden tvivl blevet til for at tjene Skaberen, men mennesket er ligeledes skabt suverænt i forhold til alle andre organismer. Dét, der gør mennesket overlegent i forhold til alle andre organismer er sammensætningen af dets sind, samt dets mentale kapacitet (fx at mennesket besidder fri vilje). På grund af sin overlegne intelligens og fornuft er mennesket i stand til at kunne kontrollere og holde orden i det miljø eller de omgivelser som det befinder sigi.