Etik Og Moral

Etik og moral er to grundbegreber, der danner fundamentet for både måden vi udtrykker os selv på, og den måde vi handler på. Begreberne hjælper os med at fuldføre vores pligter i det samfund vi lever i, og at bevare et frit og selvstændigt sind. Endvidere skubber begreberne etik og moral os i retningen af, at blive produktive og dynamiske individer, der handler til gavn for sig selv, og for sine omgivelser.

Historikere har konkluderet, at samfundsnormerne i enhver eksisterende civilisation fra tidernes morgen har centreret sig omkring moralske begreber. Et af HUMs vigtigste bestræbelser er; at præsentere en generel moralsk standard for ethvert samfund.