Hakkımızda

Misyonumuz

İnsan başta olmak üzere bütün yaratılanlara faydalı olmayı ve gönüllerin gerçek sevgiyle kenetlenmesini hayatımızın en yüksek değerlerinin bir parçası olarak algılayor ve önemsiyoruz.

Bu nedenle din, millet, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın, insanlar farkında olmasalar da uzun zamandır yanı başlarında bulunan yeni kod, The Human User Manual (HUM) ile sekiz milyar insanı buluşturmak istiyoruz.

Yapmak istediğimiz, bilişim ve iletişim çağının tüm araç ve gereçlerini kullanarak, insanlığı doğruluğundan şüphe duyulmayan bilgi kaynakları ile buluşturmak, insanlığın maddî ve manevî sıkıntı ve bunalımlardan kurtulabilmesi için önlerine uygulanabilir çözümler sunmaktır.

Neden Sekiz Milyar?

Biz tüm insanlara yardım etmek istiyoruz, çünkü onların iki cihanda huzurlu ve mutlu olmalarını diliyoruz. İnanıyoruruz ki tüm insanlar Adem’in çocukları olarak kardeştir.

Aynı zamanda The HUM sadece belli bir insan topluluğuna değil tüm insanlara gönderilmiş, Yaratıcı’nın son talimatıdır.

Neden “The Human User Manual”?

Nasıl bugünkü teknolojinin en son ürünleri olan, dijital ve elektronik cihazların ambalajları içerisinde o ürünün, en verimli kullanımını tüm detaylarıyla tarif etmek için, kullanım kitapçıkları bulunuyorsa, Yaratıcı’nın son mesaji da tüm insanlara ve sonraki nesillerine gönderilmiş en yeni orijinal tarifle The Human User Manual (HUM), “İnsan Kullanım El Kitabı’dır.”

The HUM, her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalp ile idrak edecek şekilde okunursa, inanıyoruz ki, Yaratıcı, okuduklarımız doğrultusunda yaşar isek, bizlere, dünya ve ahiretin güzelliklerini, hayal dahi edemeyeceğimiz bir cömertlikle ihsan edecektir.

FacebookTwitterGoogle+WhatsApp