Çevre

Her insan bu dünyaya gelişiyle birlikte hazır bulmuş olduğu çevresiyle bereber yaşamaya başlar. İnsanın ilk çevresini  Yaratıcı oluşturmaktadır. İnsan Yaratıcı’nın kulu ama kâinatında efendisidir. İnsan, kendisini diğer varlıklardan farklı ve üstün kılan Yaratıcı’nın verdiği aklı sayesinde yaşamış olduğu çevreye ve varlıklara hakim olur. The Human User Manual (HUM) maddî ve manevî çevreden bahseder. Buna bağlı olarak bu iki çevrenin sağlıklı ve sürekliliği  için Yaratıcı’nın bir sistem koymuş olduğunu bildirir. Bu sistemin kodlarının bozulmaması için  zamana ve mekana bağlı olmayan kurallar koyup, talimatlar verir. Bu kurallara ve talimatlara uymayı da inancın bir parçası sayar ve uymayanların cezalandırılmasını ister.