İç Huzuru

Yaratıcı insanoğlunu belirli kodlarda yaratmıştır. İnsan bu kodların kurallarına uygun yaşayarak gerçek iç huzuru elde edebilir. The Human User Manual (HUM) hakiki iç huzuru elde etmenin metod ve kurallarını her yerde ve her çağda geçerli olacak şekilde belirlemiştir. Bu kurallara alternatif olarak insan kendi arzu ve istekleri doğrultusunda yaşarsa kısa dönemli ve sun’i huzur elde edebilir ama sürekli olarak gerçek huzurun arayışında olur. Çünkü yaratılış kodları bunu gerektirir.  

İnsanoğlunun gerçek iç huzuru elde edebilmesi için öncelikle bu yaratılış kodlarını çok iyi tanıyıp gereğini yerine getirmesi gerekir. The HUM, bu kodların en önemlilerinden birinin nefis olduğunun altını çizer.