Sağlık

The Human User Manual (HUM)’ın sunmuş olduğu sistem zamandan ve mekandan bağımsız olarak insanların sorunlarına evrensel çözümler sunar. Bu sistem hayatın her sahasına dair talimatlar verir. Bu alanlardan bir tanesi de sağlıktır.

İnsanoğlu yaratılış gereği beden ve ruh denilen iki ayrı varlıktan meydana gelir. Beden ve ruhtan her biri sağlıklı veya hastalıklı oldukları zaman biribirlerini negatif veya pozitif yönde etkilerler. Beden ve ruhun yaratılış kodlarını bozmadan sağlıklı kalmasına dikkat etmek gerekmektedir. Gerek beden ve gerekse ruh sağlığı bozulmuş bir insan hayatından zevk alamaz, daima huzursuz olarak yaşar. The HUM, her iki varlığın yaratılış kodlarına uygun olarak korunması ve hayatın zevklerinden gereği gibi istifade etmek için gerekli yönlendirmeleri yapar ve onlara uyulmasını ister.