Şiddet

Yaratılıştan gelen karmaşık yapısından dolayı insanoğlunun nefsi, benliği daima melek ve şeytan sıfatları arasında mücadele eder durur. Hayatta kalabilmek uğruna, davranışlarını içgüdüsel ve toplum baskısıyla çevresindeki şartlara göre değiştirir durur. Hükmetme, iktidar, makam, riyaset hırs ve hevesi, içini daima kemirir, hiçbir şekilde kanaat göstermez, bitmez, tükenmez, sönmez, tatmin olmaz. Nefret ve kini tarafından mütemadiyen tüketiliyorken iç huzuru arar. İşte insaoğlunun devamlı olarak aradığı bu iç huzuru ona sunan şey, hemen yanıbaşında yüzyıllardır bulunan The Human User Manual (HUM)’dır.