Yaratıcı’nın ‘Bir’liği

Yaratıcı’nın insanların içinden seçtiği özel elçilerinin temel görevi, Yaratıcı’nın ortağı olmadığını onlara bildirmek, sadece O’na kulluk yapmaya davet etmektir.

İnsan, kendisine ve yaşadığı tabiata hâkim bir kuvvete, bir yüce yaratıcıya doğal olarak inanmak ihtiyacındadır. Bu beşerî ve ruhî ihtiyaç tarih boyunca kendini hissettirmiş, çeşitli insan toplulukları doğru veya yanlış bir tanrı inancına bağlana gelmiştir. Denebilir ki inanç tarihinde dikkati çeken, inkar değil şirktir. İnsanlar dün de bugün de, bir yaratıcının ve tapılacak bir tanrının varlığını kabul etmiş, fakat O’nun birliğinde ve sıfatları konusunda doğru çizgiden ayrılmışlardır.