Ticaret ve Ticarî İlişkiler

The Human User Manual (HUM)’ın sunduğu evrensel sistem; inanç, ibadet, ahlak ve muamelat gibi bölümlerden oluşur. İnsanların hayatın değişik kesimlerindeki ilişkilerini düzene koyan muamelat içinde yer alan konulardan birisi de ticaret ve ticarî ilişkilerdir.

The HUM, ticaretin simgelediği kısa vadeli dünyevî kazanca odaklananları uyarıp âhiretteki gerçek kazanıma yönlendirir. Ayrıca insanlara, karşılıklı rızaya dayanan ticaret imkânı varken haksız yollara tevessül edilmemesi uyarısı yapıldıktan sonra hukukî ve ticarî işlemlerin aldanma ve aldatmadan uzak, açık ve güvenilir biçimde tarafların bilgi ve hür iradesiyle gerçekleştirilmesi ilkesini vurgular.