Toplum ve Hayat

İnsanoğlu hayata geldikten sonra kendisi için hazırlanan bir ortamda yaşamaya başlar. Bu ortam onun ilk sosyal çevresi olan anne-babası, varsa kardeşi ve diğer akrabalarından oluşur. Bu sosyal çevre insan büyüdükçe değişmeye ve büyümeye başlar. İnsan hayatını sürdürürken en önemli şey, onun etrafındaki kişilerle sorunsuz bir hayatı nasıl yaşaması gerektiği konusudur. The Human User Manual (HUM), insanın yaratıcısı ile ilişkilerini düzenlediği gibi, hemcinsleri ile de problemsiz hangi kurallar içinde yaşaması gerektiğinin sınırlarını çizer.

Bütün varlıklar kendi cinsleri ile birlikte ve bir topluluk halinde yaşarlar. İnsan da doğası gereği sosyal bir varlıktır ve topluluklar halinde ve toplum içinde yaşar. Bu nedenle bütün insanlar hayatlarını yaşarlarken biribirlerine muhtaçtırlar, hepsi ilk insan Adem’in çocuklarıdır ve biribirlerinin kardeşidir. Toplu halde yaşarken uyulması gereken ve yapmaktan sakınılması gereken kurallar vardır. The HUM, huzurlu bir toplum için zaman ve mekana bağlı olmayan kurallar koyar ve onları teoride bırakmaz, pratik uygulamalarını da gösterir.